Financiën, pensioenbeleid, belasting en subsidies.

 
Teruglopende pensioenen, dreigende kortingen en lagere subsidies raken de ouderen sterk. Wel is er het besef dat ook de provincies met belastinggeld draaiend wordt gehouden.

1. De auto is geen melkkoe. De opcenten moeten bevroren worden. Indien dit financieel niet haalbaar is mogen deze in ieder geval niet meer stijgen dan de inflatie.
2. 50PLUS Overijssel is van mening dat een deel van de opbrengst van verkeersboetes naar de Provincie zou moeten gaan i.p.v. naar de kas van de Landelijke overheid.
3. Verdere aantasting koopkracht ouderen is ongewenst. 50PLUS Overijssel vraagt dan ook aandacht voor loonontwikkeling en pensioenindexatie.
4. Er is sterk bezuinigd op subsidies, 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie meer gebruik maakt van hogere Europese en Rijks subsidiefondsen.