Ouderenbeleid, zelfstandigheid en Veiligheid.

Er mag geen verdere afbraak van koopkracht plaatsvinden door belastingverhoging, premiestijgingen en bezuinigingen op de zorg.

 1. Ouderen moeten/willen langer thuis wonen. Dit kan alleen als er goede regelingen worden getroffen.
 2. De Provincie moet oog houden op de autonomie van haar inwoners.
 3. Behoud van eigen regie, eigen activiteit en stimuleren van betrokkenheid van verwanten en familie is essentieel. Waar mogelijk moet de Provincie dit stimuleren of ondersteunen. 50PLUS Overijssel wil daarom mogelijk maken dat senioren laagdrempelig en goed geïnformeerd kunnen worden over al dit soort onderwerpen. Zowel preventief, waardoor tijdig de juiste beslissingen kunnen worden genomen, als in acute situaties.
 4. Doordat mensen langer thuis moeten wonen komen er ook steeds minder zorginstellingen. Dat is een doorn in ons oog. Deze blijven echter van belang voor hen die niet meer in staat zijn om thuis te blijven wonen. Het is dan van belang om die cliënten tijdelijk te ondersteunen en kwaliteit van leven te garanderen. 50PLUS Overijssel is van mening dat indien opname in een zorginstelling nodig is, gedwongen scheiding van partners moet worden voorkomen. Cliëntenraden met daarin mantelzorgers i.p.v. personeel zorginstelling genieten daarbij de voorkeur.
 5. Kennis delen en voorkomen van rechtsongelijkheid zijn een basisvereiste bij alles wat de Provincie doet. En dat alles op een open, eerlijke en transparante wijze.
 6. 50PLUS Overijssel is van mening dat we er alles aan moeten doen om de kwaliteit van zorg te verhogen. Op alle mogelijke wijzen.
 7. Wettelijk gezien moet er vanuit de WMO een onafhankelijke cliëntondersteuning zijn. WMO gelden moeten worden geoormerkt. Hoewel het hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft, vinden wij dat de Provincie hier een toezichthoudende taak in moet hebben.
 8. Veilig werken, wonen en recreëren is in Overijssel een groot goed. 50PLUS Overijssel is van mening dat het één van onze belangrijkste opgaves is om dit voor onze inwoners te garanderen. Dat maakt Overijssel leefbaar, voor oud en jong en voor rijk en arm.
 9. 50 PLUS Overijssel pleit voor meer aandacht en zorg voor fysieke en psychische veiligheid van ouderen. Bescherming tegen criminaliteit en voorkoming van misbruik en uitbuiting van ouderen staat daar bij voorop.
 10. Doorzicht in de wijken, juiste verlichting en politiekeurmerk dragen bij aan een groter veiligheidsgevoel.
 11. Brandveiligheid en vrije doorgang voor hulpdiensten zijn nog niet altijd vanzelfsprekend. Het begint hier met een goede voorlichting. Dat geldt uiteraard voor alle veiligheid in en rond het huis. Door bewustwording kunnen (ernstige) ongevallen worden voorkomen.