Economie, werkgelegenheid en opleiding/scholing.

 
50PLUS Overijssel is een voorstander van het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid. Echter ook grootschalige bedrijvigheid schuwen we niet. Voor ons is het van belang dat m.n. langdurige werkeloze 45plussers, desnoods via omscholing, z.s.m. weer aan het werk worden geholpen.

1. De Provincie moet het verwezenlijken van werkgelegenheid stimuleren. Hierbij moet zij Investeren, ook in sociale winst, dus bevorderen van een betere werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Op dit moment is nog onvoldoende in kaart gebracht welke mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij pleiten dan ook voor een verregaande samenwerking tussen gemeentes, uitkeringsinstanties en onderwijsinstellingen om deze zgn. vergeten groep in beeld te brengen, evt. om te scholen, met als uiteindelijk doel hen weer aan het werk te krijgen.
3. Overijssel grenst direct aan twee deelstaten in Duitsland. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie al die maatregelen neemt die grensoverschrijdende werkgelegenheid beter mogelijk maakt.
4. Ook het platteland is aan vergrijzing onderhevig alleen daar is het nog directer voelbaar. 50PLUS Overijssel is een voorstander van ondersteuning van startende jonge boeren om het platteland leefbaar te houden.
5. Natuurbeheer subsidies dienen alleen verstrekt te worden aan boeren die bereid zijn om zich aan de vigerende regelgeving te houden.
6. In stedelijke centra komt steeds meer leegstand. 50PLUS Overijssel is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om koopcentra economisch aantrekkelijk te maken bijv. door het afschaffen parkeerbelasting.