Veteranen

 
Nederland kent meer dan 111.000 Nederlandse veteranen. Dit zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies. Van deze groep zijn er nog ongeveer 30.000 in actieve dienst. Op Landelijk niveau is het Veteranenbeleid min of meer op orde. Veteranen, oud en jong, verdienen erkenning en ons “respect”.

1. 50PLUS heeft in haar Landelijk programma staan dat Veteranen blijvende waardering en erkenning verdienen. 50PLUS Overijssel is van mening dat dit ook op Provinciaal niveau moet worden uitgedragen.
2. De Rijksoverheid subsidieert de jaarlijks te houden “Veteranendag” en andere Landelijke activiteiten. 50PLUS Overijssel wil dat ook de Provincie haar verantwoording neemt en bijdraagt aan provinciale activiteiten bijv. door het organiseren van een Provinciale Veteranendag.
3. Steeds meer gemeentes in Overijssel faciliteren lokale veteranenactiviteiten, bijv. door het houden van een lokale Veteranen bijeenkomst, maar ook door Veteranen cafés en inloophuizen, waar de Veteraan zich thuis voelt onder gelijkgestemden. 50PLUS Overijssel zou graag een gelijkluidend beleid binnen onze gemeentes zien. Wij roepen de Provincie op om dit te stimuleren en indien nodig te faciliteren.
4. Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Hoe mooi zou het zijn dat Overijssel haar Veteranen dan extra in het zonnetje zet. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie onze Veteranen meeneemt in de viering van 75 jaar bevrijding, want “onze” Veteranen verdienen dit.